En som fyller en tvättmaskin

Vi fortsätter kampen för ett jämställt samhälle!

Fortfarande har kvinnor det största ansvaret för hem och barn, kvinnor jobbar mer deltid och har sämre ekonomi som pensionärer. Det finns en hel del kvar att göra, konstaterar Socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-kvinnor Strängnäs.

Foto: Jessica Gow/TT

Internationella kvinnodagen firas men visar också att kampen måste fortsätta för ett jämställt samhälle och en jämlik värld.

År 1921 fick kvinnor rösträtt. År 2021 fick Sverige den första kvinnliga statsministern. Att det dessutom är en socialdemokratisk statsministern är glädjande för oss Socialdemokratiska kvinnoförbundet. 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Och det är ingen slump, det har krävts politisk vilja och kamp. Införandet av särbeskattning, världens modernaste och mest omfattande föräldraförsäkring, utbyggnaden av barnomsorgen, rätten till abort, sexköpslagstiftningen, en tredje reserverad månad för vardera föräldern och förra mandatperioden samtyckeslagstiftningen. 

Att Sverige är ett av världens mest jämställda länder gick inte av sig själv, den drevs av modiga kvinnor som envist organiserade sig och argumenterade för förändringar och tryggare samhälle. Det skedde bit för bit, bland annat genom politiska reformer, fackligt arbete och målmedvetet arbete i olika kvinnoföreningar. 

Vi är stolta över det Socialdemokraterna har genomfört historiskt men vi har en hel del kvar. För idag ser vi att män fortfarande har betydligt högre inkomst än kvinnor. Fortfarande har kvinnor det största ansvaret för hem och barn, kvinnor jobbar mer deltid och har sämre ekonomi som pensionärer. Var tredje vecka dödas en kvinna av sin man. Kvinnor känner sig mer otrygga i hemmet, på arbetet och i samhället i stort. 

Är rimligt att det ser ut så här? Nej, det gör oss förbannade. Kommande generationer av flickor ska absolut inte möta detta. Kvinnokampen behövs och vi S-kvinnor kommer att fortsätta ta kampen och driva på för en politik för ett jämställt samhälle. 

Vi ska fortsätta engagera oss, engagera våra vänner och familj – för idag är vi betydligt fler – kvinnor och män som driver på för ett jämställt samhälle. Tillsammans så ska vi omvandla den frustration vi känner till handling och förändring.

Den 8 mars firar vi den internationella kvinnodagen. Det är viktigt att vi känner stolthet men också visar handlingskraft. 

Socialdemokratiska kvinnoförbundet S-kvinnor i Strängnäs

s-kvinnor
facebook Twitter Email