Socialdemokraterna röd bakgrund

Utbildning på lika villkor

Elevers rätt till utbildning är viktigt. Det är helt avgörande att det finns ett utbildningssystem som fungerar för alla och med elevens bästa för ögonen. Vi har en kommunal huvudman och flera privata huvudmän i Strängnäs. Alla måste göra sitt absolut bästa för att alla elever ska få de möjligheter till studier som krävs för en bra framtid.

De flesta av oss kan enas om att lyckade studier är den bästa garantin för att inte hamna snett i livet. Fullgångna studier är som ett vaccin mot onda krafter som vill ta unga vuxna i besittning. Hur hanterar vi då utbildningsväsendet i Sverige och i vår fina kommun Strängnäs? Några saker måste ändras i grunden. Friskolor och kommunala skolor måste bli likvärdiga.

Segregationen måste bekämpas och det går bland annat genom att se till att önskemålet om vilken skola man vill gå i (det fria skolvalet) görs möjligt för alla. 

Skolvalet måste bli rättssäkert, likvärdigt och gemensamt för alla elever samtidigt och på lika villkor.

Kösystemet till friskolor bidrar till segregation. Det blir inte heller konkurrens på lika villkor när det bara är en huvudmannatyp som tillåts ha kö. Lagstiftningen kring skolpeng måste förändras. Elevsammansättningen är olika i kommunala skolor jämfört med dagens friskolor i vår kommun och kommunens utbudsansvar medför stora merkostnader som inte drabbar friskolorna. Med dagens lagstiftning får inte kommunen dra av för dessa utgifter innan budgeten delas upp på individnivå, den så kallade skolpengen. Därmed utgår ingen ersättning för det ansvaret. Då är det bara den kommunala delen som drabbas ekonomiskt när det tillkommer utgifter och underskott i den kommunala budgeten kan då uppstå. Då måste kommunen ersätta de fristående skolorna retroaktivt. Det blir dyrt och det gynnar inte skolverksamheten. Därför måste vi ha en differentierad skolpeng som fördelas efter faktiska behov i de olika skolorna, vare sig det är en friskola eller en kommunal skola. 

Vi tror att alla skolor i vår kommun har en bättre framtid med dessa förändringar. 

Med handen på hjärtat så är vi alla betjänta av en skola som ger alla elever lika möjligheter att lyckas. Samarbetar vi kring detta kan vi bara lyckas med att utveckla skolan i vår kommun. Föräldrar i vår kommun ska känna att deras barn får en god utbildning vare sig de går i en friskola eller kommunal skola. 

Wailith Edstein

Torbjörn Johansson

Arne Stade

Anders Härnbro

Socialdemokraterna i Strängnäs

facebook Twitter Email