HUR KAN STRÄNGNÄS MÖTA DET GLOBALA KLIMATNÖDLÄGET?

EU-parlamentet antog 2019 en resolution om att Europa och världen upplever ett klimatnödläge. Vi tog hit Jytte Guteland fd EU-parlamentariker för att berätta mer om detta. Guteland besökte på förmiddagen Thomasgymnasiet för att tala till och samtal med eleverna om EU, politik och hållbar utveckling.

En viktig del i omställningen som ska hantera detta nödläge har EU-kommissionen pekat ut sol- och vindkraft. Solparken i Härad blev därför ett naturligt besök. Den var till nyligen störst i Sverige. Den byggdes av Energiengagemang AB i Strängnäs och ägs av HSB Södermanland och företagets VD Johan Skördare presenterade projektet.

Sista station på besöket blev valstugan på Gyllenhjelmstorget där vi diskuterade innebörden av begreppet klimatnödläge. Jytte har drivit frågan aktivt i EU och i kommunen har vår egen Magnus Brandel börjat lyfta in det i debatten igen. Och det är nog korrekt att även på lokal nivå komma överens om att begreppet kan användas aktivt för att beskriva ett allvarligt läge för klimatet som kräver skyndsamma åtgärder såväl lokalt som nationellt och globalt.

Vi går ju fram lokalt med ett program där vi ska kunna göra vår sak inom kommunen.

🌹 Vara teknikoptimistiska och underlätta för utveckling av olika teknologier som kan bidra till klimatomställningen

🌹 Fysisk planering är ett viktigt medel för uppnåendet av klimatmålen! – lokalisera bebyggelsen så att den kan försörjas med kollektivtrafik

🌹 Satsa långsiktig på att uppnå fossilfrihet inom transportsektorn! – en mer generell satsning på el och förnybara drivmedel bör ske i kommunen.

🌹 Begränsa biltrafiken i kommunen! – frågan om reducerad avgift eller avgiftsfrihet inom kollektivtrafiken bör utredas för att öka kollektiva transporter, minska biltrafik inom våra tätorter.

🌹 Effektivisera produktionen och användningen av energi! – möjligheterna att styra och effektivisera användningen av el bör klarläggas.

🌹 Planera förebyggande mot översvämningar! – åtgärder mot översvämningarna pågår och konkreta åtgärder bör snarast sättas in.
Valmanifest för Socialdemokraterna i Strängnäs finns här.

facebook Twitter Email