Socialdemokraterna röd bakgrund

Kulturskolan ska vara avgiftsfri

Att få uttrycka sig genom olika kulturformer är grunden för ett demokratiskt samhälle. Kulturen har en enastående förmåga att inspirera, utveckla och påverka människor. Det bidrar till ökat välmående, social utveckling och kan förbättra den fysiska och mentala hälsan. Kultur, såsom musik, dans, teater, litteratur, konst och andra uttryck är en kraft i sig själv och ska få stå på egna ben och vara tillgänglig för alla. Därför är det viktigt att alla barn och ungdomar får den möjligheten oavsett vårdnadshavares ekonomi eller prioriteringar.

Vi Socialdemokrater vill:

🌹 att kulturskolan ska vara avgiftsfri
🌹 att lokala föreningar kan boka lokalerna avgiftsfritt
🌹 att biblioteken utvecklar fler läsfrämjande insatser
🌹 att biblioteken behålls och folkbiblioteken utvecklas i Åker, Stallarholmen och Mariefred

Rösta på Socialdemokraterna! 

facebook Twitter Email