Bekämpa psykisk ohälsa bland unga

Strängnäs Socialdemokrater

Andelen barn och unga med psykisk ohälsa är idag oroväckande hög och riskerar att ge efterverkningar resten av livet. Om inte stora satsningar görs nu kommer vi få betala mångdubbelt för det i framtiden, både sett till den enskildes lidande och till samhällets förluster till följd av ökade sjukskrivningstal. Stat/Regioner, Kommuner och Samhället i stort måste samverka mer för att öka barn och ungas mående. En elev som mår bra i vardagen har också bättre förutsättningar i skolan.

Vi vill:

🌹minska den ökande psykiska ohälsan bland barn genom att

fortsätta den påbörjade utvecklingen av elevhälsan

🌹att skolhälsovården ska vara elevnära och ha elevhälsopersonal på varje rektorsenhet

🌹rekrytera när behov uppstår och behålla personal inom

elevhälsoområdet genom att erbjuda attraktiva tjänster med heltid som norm

Rösta på Socialdemokraterna!

facebook Twitter Email