Klass med barn som räcker upp handen

En likvärdig och jämlik skola!

Strängnäs kommun får vi ofta höra att vi inte har vinstdrivande aktörer och att det är stiftelser som är huvudmän. Men ändå ser vi en betydande segregation inom skolväsendet. Segregationen yttrar sig i att det skiljer sig avsevärt i elevernas måluppfyllelse inom de skolor där kommunen är huvudman, men framför allt mellan olika huvudmän. Vi Socialdemokrater ha en rättvis resursfördelning mellan skolorna så att de skolor som tar större ansvar får mer resurser. Vi vill se en förändring av skolpengen och när regeringen la fram förslaget i riksdagen röstade Moderaterna och högerpartierna ner vårt förslag. Varför vill inte Moderaterna och högerpartierna bryta skolsegregationen i vår kommun?

Läs: https://ekuriren.se/…/s-vill-forbjuda…/rkgnz5zj…

facebook Twitter Email