Bild på böcker i en skolmiljö

Lärare ska ha bra arbetsvilkor

Skolan ska ha en arbetsmiljö präglad av trygghet och arbetsro. Lärare ska ges förutsättningar att utföra sitt grunduppdrag och alla elever ska kunna lyckas i skolan.

Vi vill:

🌹ge förutsättningar för skolledare och pedagoger att utföra sitt

grunduppdrag.

🌹förstärka elevpengen för att utveckla pedagogiken och

tillhandahålla en bra arbetsmiljö.

🌹alla elever ska lyckas i skolan, mindre undervisningsgrupper för

barn i behov av särskilt stöd.

Rösta på Socialdemokraterna!

facebook Twitter Email