Vårt Strängnäs kan bli bättre

Nasra Ali, Vårt Strängnäs kan bättre

🌹en jämlik och likvärdig skola genom att exempelvis förstärka skolpengen där det behövs och ge alla elever högskolebehörighet

🌹en hållbar kommun med exempelvis avgiftsfri kollektivtrafik för unga och äldre

🌹att stärka näringslivet så att fler företag kan etablera sig i vår kommun

🌹att heltid ska vara normen i kommunens anställningar

🌹att införa fast omsorgskontakt för kontinuitet i äldreomsorgen.

Vill du veta mer kan du läsa våra riktlinjer för Strängnäs kommun på :

https://socialdemokraternastrangnas.se/…/valmanifest…/

Tillsammans kan vi göra Strängnäs bättre
facebook Twitter Email