Debatt/Insändare.

Här lägger vi in insändare mm som är aktuellt för den politik vi för i Strängnäs kommun och i övriga Sverige.


förslagskort

Socialdemokraterna i Strängnäs vill knäcka skol- segregationen!

Strängnäs är en av Sveriges mest friskoletäta kommuner. Knappt hälften av eleverna går i friskolor och dryga hälften går i den kommunala skolan. Socialdemokraterna är välvilligt inställda till friskolor så…

Läs mer
Socialdemokraterna röd bakgrund

Stopp för orättvisa köer till populära skolor!

Sverige har idag en skolmarknad som saknar motstycke i världen. Inget annat land i världen har ett liknande system med bland annat en skolpeng som överkompenserar friskolor och som tillåter…

Läs mer

Varför vill inte Ulf Kristersson ta ansvar?

Ulf Kristersson (M) anklagar oss socialdemokrater för att ”mixtra med demokratin” (SvD 1/9). Han syftar på det parlamentariska underlaget för Stefan Löfvens första och andra regering, och att vi socialdemokrater…

Läs mer
Socialdemokraterna röd bakgrund

Vi önskar en trevlig sommar!

Läs mer
Socialdemokraterna röd bakgrund

Slutligt ställningstagande när det finns ett förslag till beslut för värmerörelsen.

Socialdemokraterna i Strängnäs står bakom beslutet taget i Kommunfullmäktige att påbörja en avyttringsprocess av fjärrvärmerörelsen för en eventuell slutlig försäljning. Processen är pågående och under processens gång skapas kunskap och…

Läs mer
Socialdemokraterna röd bakgrund

Vi Socialdemokrater vill se en kommunal skola i Läggesta.

Utbildningsnämnden tog i slutet av januari beslut om att påbörja en utredning om byggandet av en ny grundskola i Läggestaområdet. Inflyttningen är hög i Mariefred-Läggestaområdet och det behövs en ny…

Läs mer
Socialdemokraterna röd bakgrund

Vilket århundrade lever Europaskolan i?

Vilket århundrade lever Europaskolan i? Tack Lena Klintberg, som gjorde oss uppmärksamma på, hur Europaskolan välkomnar sina nya gymnasieelever, i Strängnäs tidningen måndagen den 21 september. Med bestörtning och besvikelse…

Läs mer
Socialdemokraterna röd bakgrund

Magnus Brandel / Ett särskilt vattenråd har bildats för Råcksta Å i Strängnäs kommun.

Ett vattenråd är en sammanslutning av aktörer och intressenter inom ett avrinningsområde som verkar tillsammans för ett helhetsperspektiv på vattenfrågor. Råcksta Å berör förutom Strängnäs även Eskilstuna, Gnesta och Flen…

Läs mer
Socialdemokraterna röd bakgrund

Debatt och Insändare.

Här håller vi Debatt och insändare om vad vi socialdemokrater kan ändra och påverka inom politiken i Strängnäs. Du som har en åsikt eller något vi politiker inom socialdemokraterna i…

Läs mer
facebook Twitter Email