Socialdemokraterna röd bakgrund

Valmanifest 2022-2026

Vi socialdemokrater vill att Strängnäs ska bli en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i för alla. De här riktlinjerna syftar till det. De är det program vi går till val på.

Men vi tror inte att politiken för ett bättre Strängnäs bara kan bedrivas i slutna rum och i förhandlingar mellan partier. Våra huvudmotståndare är de samhällsproblem vi möter i Strängnäs kommun. För oss socialdemokrater är det därför viktigt att samverka med enskilda invånare i kommunen, med kommunens medarbetare, med den ideella sektorn, med kommundelarna, med näringslivet, med regionen, med högre utbildning och med andra statliga myndigheter. Vi vill lyssna till, samtala med och också samverka med dem som har egna idéer om hur Strängnäs kan bli ännu bättre, bli ännu starkare. Så det här programmet har vi tagit fram med er i åtanke.

facebook Twitter Email