Socialdemokraterna röd bakgrund

Vår politik

Vi har under den senaste mandatperioden haft ett samarbete med moderaterna i kommunen. Ett samarbete som nu kommer att fortsätta 2018-2022.

Vårt övergripande mål är att styra kommunen.

Däremot utesluter vi samarbete med Sverigedemokraterna.

Politisk inriktning 2018-2022
För arbetet under mandatperioden har partierna gemensamt undertecknat ett program som angett inriktningen för politiken. Moderaterna och Socialdemokraterna har nu tagit ett gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden har vi haft ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg.

Vårt lokala handlingsprogram 2016-2020

Majoritetsförklaring 2018-2022 

Majoritetsförklaring 2015-2018. 

 

facebook Twitter Email