Socialdemokraterna röd bakgrund

Förtroendevalda politiker

Politiker Strängnäs kommun / Fullmäktige / Nämnder / Bolag

Förtroendevalda S-politiker i Strängnäs.   

                                                                                                                                              

Förtroendevalda 2019.  

Fullmäktige.

 1.  Monica Lindell Rylén Åkers styckebruk
 2. Leif Hård Strängnäs
 3. Ingrid Fäldt Mariefred
 4. Torbjörn Johansson Åkers styckebruk
 5. Wailith Edstein Strängnäs
 6. Sonny Johansson Åkers styckebruk
 7. Angela Andersson Strängnäs
 8. Leif Lindström Härad
 9. Mari Bohman Strängnäs
 10. C.J Rundqvist Marsico Strängnäs
 1. Majbritt Magnusson Mariefred
 2. Peter Karlsson Stallarholmen
 3. Louice Nilsson Åkers styckebruk
 4. Magnus Brandel Strängnäs 
 5. Ranghild Andersson Åkers styckebruk
 6. Krister Lumme Mariefred
 7. Maria Hammar Mariefred
 8. Mikael Andersson Mariefred
 9. Annica Hedengren
 10. Anders Brandt Stallarholmen
 11. Jennie Larsson Tjernström Åkers styckebruk

Kommunstyrelsen:

Kommunalråd Anders Härnbro (vice ordf), Leif Hård, Ingrid Fäldt.

Ers. Torbjörn Johansson, Bodil Mellgren, Magnus Brandel, Angela Andersson.

 

Kulturnämnden:

Ord. Monica Lindell Rylén (ordf), Göran Svärd, Anja Klasson

Ers. Mikael Slagbrand, Jennie Larsson Tjernström.

 

Teknik- och fritidsnämnden:

Ord. Angela Andersson (vice ordf), Mikael Andersson

Ers. Ragnhild Andersson, Anders Brandt, Birgitta Brandt.

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden:

Magnus Brandel ( Vice ordf.) Eva Strömberg, Magnus Holmstedt och ers. Mari Bohman, Anders Hellsing, Jonny Wallinder, Anders Brandt.

 

Barn- och Utbildningsnämnden:

Ord. Torbjörn Johansson (vice ordf), Wailith Edstein, Arne Stade.

Ers. Julia Crafoord, Lars-Göran Malmkvist Yeudakimchikov, Marie Eriksson ,Tommy Svensson.

 

Socialnämnden:

Bodil Mellgren (ordf), Ingemar Lund, Lena Kanevåg, Cornelius Rundqvist Marsico.

Ers. Maj-Britt Magnusson, Maria Hammar, Lars Olson.

 

Valnämnden:

Ord. Eva Strömberg (ordf), Ingemar Lund, Maj-Britt Magnusson.

Ers. Lennart Ahlström, Lena Kanevåg, Mikael Andersson.

 

Överförmyndarnämnden:

Maj-Britt Magnusson (vice ordf).

 

De kommunala bolagen:

SEVAB:

Ord.Leif Lindström (vice ordf), Angela Andersson.

Ers. Krister Lumme

 

Strängnäs Bostads AB/Strängnäs Fastighets AB:

Ord. Leif Hård (ordf), Ingrid Fäldt

Ers. Annika Gustavsson, Lennart Andersson.

 Våra kyrkopolitiker 

 Mariefreds församling

Kyrkorådet.

Arne Stade, ledamot

Maj-Britt Magnusson, ledamot

Lotta Seth, ledamot

Hans Fäldt, ersättare

Anders Brandt, ersättare

Kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige.

Arne Stade, ordförande

Hans Fäldt,  ledamot

Maj-Britt Magnusson,  ledamot

Lotta Seth,  ledamot

Magnus Homlstedt, ersättare

Birgitta Brandt, ersättare

                                                              

facebook Twitter Email